Venster sluiten

Geschiedenis

De stichting Savanne Onderwijs bestaat nu ruim zestien jaar. In deze periode is er, met uw hulp, meer dan € 310.000,- ingezameld. Met dit geld hebben ruim 500 leerlingen een beurs gekregen, 260 docenten een salaris en, het allerbelangrijkst; meer dan 27.000 leerlingen een docent die ze anders niet gehad hadden. Daarnaast zijn er 8 schoolbussen, een ambulance en drie containers met computers, school- en ziekenhuisgoederen naar Ghana gebracht.

Nandom 2004-2006

Het eerste jaar heeft de stichting de kat uit de boom gekeken. We hebben € 250,- uitgegeven aan meubilair voor een klaslokaal en € 600,- aan twee workshops voor science docenten. Uit deze workshops bleek dat het probleem niet het kennisniveau van de docenten is. Dit is meer dan voldoende om de leerlingen voor te bereiden op hun examens. Het grote probleem bleek het gebrek aan leraren science, wiskunde en Engels op de kleine middelbare scholen in de rurale gebieden. Zo zijn in het schooljaar 2005-2006 het Emergency teacher program en het Scholarship program ontstaan. Leerlingen kregen een beurs en oud-leerlingen een vergoeding en gaven hiervoor in ruil les en/of HIV/AIDS-voorlichting. In de beginfase van het Scholarship program konden de leerlingen in ruil voor de beurs ook bomen planten of werk voor de gemeenschap doen. Dit bleek echter niet te werken.

Hengelo-Nandom 2007-heden

Het werken voor de gemeenschap ging ten koste van de werkgelegenheid in het dorp en de geplante bomen kregen geen water in de vakanties. In augustus 2006 is Dick Elhorst teruggekomen naar Nederland en gaan werken op het Twickel College. Enkele leerlingen in de examenklassen bleken erg geïnteresseerd in het leven en de kansen van hun leeftijdsgenoten in Ghana. Hieruit werd het wegnaarghana-programma geboren. Examenleerlingen van het Twickel College helpen Savanne Onderwijs met het inzamelen van geld voor de projecten in Nandom. In de zomervakantie gaan de leerlingen (8 - 14 personen, op eigen kosten!) mee naar Ghana om te kijken wat er met het ingezamelde geld is gebeurd. De eerste jaren werd er ook geld ingezameld voor schoolbussen en werden deze door de leerlingen zelf (onder begeleiding) naar Ghana gebracht. Vanwege de risico’s in Mauretanië en Mali, maar vooral vanwege het feit dat de scholen in Ghana niet meer bereid waren mee te betalen aan de bussen, zijn we hiermee gestopt. Behalve de schoolbussen zijn we ook gestopt met de HIV/AIDS voorlichting. Deze is vervangen door voorlichting over Hepatitis A en B, omdat de HIV/AIDS al ruimsschoots aan bod komt in reguliere lessen en in andere programma’s van de overheid.