Venster sluiten

Scholarshipprogram

Het middelbaar onderwijs in Ghana duurt 7 jaar en is opgedeeld in twee verschillende scholen. De eerste drie jaar (Junior High School; JHS) is gratis. In elk klein dorp is er wel een JHS te vinden, helaas vaak met een groot tekort aan docenten en derhalve overvolle klaslokalen.
De tweede drie jaar (Senior High School; SHS) zijn vaak kostscholen, deze bevinden zich in de grotere plaatsen en vragen schoolgeld van de leerlingen. De middelbare scholen die wij steunen (Nandom SHS en St. Anns Vocational School) vragen omgerekend ongeveer 100 euro per jaar. Voor veel leerlingen en hun families is dit een enorm bedrag.

We bieden jaarlijks 26 leerlingen van Nandom SHS en 4 leerlingen van St. Anns Vocational School een beurs aan. Dit houdt in dat zij een jaar schoolgeld krijgen aangeboden en in ruil doen zij iets terug voor het dorp of de school. Dit gebeurt op twee manieren:

- Hepatitis-voorlichting aan volwassenen en kinderen in het district Nandom (+/- 30.000 inwoners). Voorheen gaven de leerlingen voorlichting over HIV/AIDS. Deze is echter vervangen door voorlichting over Hepatitis A en B, omdat de HIV/AIDS al ruimschoots aan bod komt in reguliere lessen en in andere programma’s van de overheid. Vier leerlingen van Nandom SHS ( een jongenskostschool) en 4 leerlingen St Anns Vocational School (een meisjeskostschool) geven deze voorlichting op 8 zaterdagen gedurende het cursusjaar. Naast het betaalde schoolgeld zijn de leerlingen ook erg blij met het feit dat ze een dag het schoolterrein mogen verlaten. Het vinden van locaties, begeleiding en vervoer om deze voorlichtingen te geven blijft erg lastig. Ook het afgelopen jaar hebben we ze slechts drie zaterdag op pad kunnen sturen.

- Extra lesgeven aan de JHS-leerlingen, deze scholen hebben vrijwel altijd een tekort aan leraren en de leerlingen zijn erg gemotiveerd.

Aangezien het niveau van Nandom SHS aanmerkelijk hoger ligt dan het niveau van de omliggende JHS-scholen én deze JHS-scholen een bijna chronisch leraren tekort hebben (ze liggen in vrij afgelegen gebieden) blijven de resultaten vaak achter. De Junior High School wordt echter afgesloten met een examen in klas 3. De leerlingen van Nandom SHS, die een beurs hebben gekregen, geven op zaterdag bijles op de JHS-scholen rondom Nandom. De gemiddelde opkomst is 40-60 leerlingen per Junior High School. Het tekort aan leerkrachten op de Junior High Schools proberen we verder op te lossen met behulp van het emergency teacher program. De leerlingen van Nandom SHS die een jaar les willen geven op één van de omliggende JHS-scholen krijgen een korte cursus in het hoe en waarom van lesgeven. Na deze cursus worden zij op één van de JHS-scholen geplaatst. Ze worden altijd geplaatst in een dorp waar zij familie hebben wonen die hen kan helpen met onderdak en voedsel. Deze leerlingen (emergency teachers) krijgen voor hun werkzaamheden een vergoeding van € 600, - op jaarbasis. De eerste maand ontvangen zij slechts € 25, -, dit bedrag loopt maandelijks op en de laatste maand ontvangen zij € 150, -. Op deze manier hopen wij de emergency teachers gemotiveerd te houden. Dit jaar was de Circuit Supervisor (de verantwoordelijke van het ministerie van onderwijs voor het onderwijs in het district) Mr. Berkumeh erg positief over de verrichtingen van de emergency teachers.
De extra lessen aan de JHS leerlingen zijn allemaal gegeven. De leerlingen waren erg enthousiast en kregen zelfs hulp van verscheidene mensen uit het dorp die hun fiets beschikbaar stelden, zodat ze ook naar de verder weg gelegen scholen konden gaan. Volgend jaar zullen we meer leerlingen deze mogelijkheid bieden, mits we voor vervoer kuinnen zorgen. We twijfelen tussen een auto aanschaffen voor school of (minder fraudeerbaar) huurfietsen voor de leerlingen.