Venster sluiten

Doneren

Onder de projecten en op de homepage kun je zien wat we allemaal van plan zijn (en wat we al in gang gezet hebben). We zijn zowel op zoek naar geld als naar middelen zoals sportattributen (kleding, ballen), computers, en diverse onderwijsmiddelen. Als je middelen wilt doneren, kun je het beste contact opnemen met ons om te overleggen wat precies nodig is en hoe we het in Ghana krijgen. Indien je geld wilt doneren kan dat op onderstaand rekeningnummer.

ING-Bankrekening: NL08INGB0005064052
t.n.v. stichting savanne onderwijs
te Hengelo (ov)

De stichting Savanne Onderwijs is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling inzake artikel 24 van de successiewet 1956 dossier 1854, waardoor donaties aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Alvast hartelijk bedankt!