Venster sluiten

Doneren

Momenteel zijn er geen nieuwe projecten, wel nieuwe plannen. Zodra deze ideeën verder zijn uitgewerkt volgt er meer informatie op de site. Indien je geld wilt doneren kan dat op onderstaand rekeningnummer.

ING-Bankrekening: NL37INGB0004232531
t.n.v. DMJ Elhorst, o.v.v. Stichting savanne onderwijs
te Hengelo (ov)

De stichting Savanne Onderwijs is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling inzake artikel 24 van de successiewet 1956 dossier 1854, waardoor donaties aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Alvast hartelijk bedankt!