Venster sluiten

ANBI-verantwoording

Op deze pagina vindt u de ANBI verantwoording en jaarrekeningen van Stichting Savanne Onderwijs vanaf de oprichting in 2004.

Savanne Onderwijs is een non-profit organisatie. Alle activiteiten uitgevoerd ten behoeve van de stichting worden dan ook per definitie niet beloond. Wel worden de telefoonkosten van onze partners in Ghana vergoed.

Naam: Stichting Savanne Onderwijs
RSIN/fiscaal nummer: 8137.41.233
Adres: Breemarsweg 383, 7553 HN Hengelo.
Telefoonnummer: 06-47594906
E-mail: dickelhorst@hotmail.com
Doelstelling: Het verbeteren van onderwijs in de Upper-West Region van Ghana. Dit doen wij middels het scholarship program, het emergencyprogram (zie "projecten") en door het sturen van lesmateriaal

Hoofdlijnen actuele beleidsplan

Op dit moment wordt er geen geld ingezameld en zijn er alleen kosten voor het behoud van de website. Om deze reden is ook de rekening opgeheven; geld inzamelen om een rekening dan te houden is zinloos. Wanneer er weer geld ingezameld wordt, zullen we een zakelijke rekening openen. We hebben verschillende scholen in de Upper West Region op de hoogte gesteld van onze status en aangeboden dat wij weer in actie komen wanneer er een goed projectvoorstel van hen komt. Het restant van het vermogen bedraagt € 456,98 en wordt beheerd door Dick Elhorst. Dit wordt gebruikt om de komende jaren de site aan te houden. Dit geeft ons nog een budget tot aan 2027. Wanneer er dan nog geen verzoek is geweest dat gehonoreerd kan worden staken wij in het geheel met de stichting.
Bestuurssamenstelling: de heer Arno Hooijboer (voorzitter), de heer Dick Elhorst (secretaris en Penningmeester), de heer Joost Nieboer (bestuurslid)
Beloningsbeleid; Alle activiteiten die worden uitgevoerd ten behoeve van de stichting Savanneonderwijs worden niet beloond. Dit geld voor bestuursleden, beleidsbepalers en eventuele partners. Het is vrijwilligerswerk. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Financiële verantwoording

Hieronder vindt u de jaarrekeningen van Stichting Savanne Onderwijs vanaf de oprichting in 2004.

2021

Op dit moment hebben wij geen lopende projecten in Ghana. Emergency teachers kunnen niet meer gevonden worden, omdat de examenresultaten nu zo vroeg bekend zijn, dat een "tussenjaar" als emergency teacher voor de meeste leerlingen geen gunstige optie is. Omdat de regering onderwijs gratis heeft gemaakt (de uitvoering valt nog wel tegen); is het geven van beurzen ook niet meer mogelijk zonder adequate controle. Op het moment dat wij een vraag krijgen uit Ghana die we kunnen honoreren, starten we weer.

Uitgaven Subtotaal Totaal   Inkomsten Subtotaal Totaal
Sponsoring studenten € 0,00     Restant 2020 € 560,22  
Schoolboeken € 0,00     Giften en donaties € 0,00  
Website € 103,24     Spaarrekening € 0,00  
Kosten ING € 0,00          
Naar 2022 € 456,98          
Totaal    € 560,22    Totaal    € 560,22

2020

Op dit moment hebben wij geen lopende projecten in Ghana. Emergency teachers kunnen niet meer gevonden worden, omdat de examenresultaten nu zo vroeg bekend zijn, dat een "tussenjaar" als emergency teacher voor de meeste leerlingen geen gunstige optie is. Omdat de regering onderwijs gratis heeft gemaakt (de uitvoering valt nog wel tegen); is het geven van beurzen ook niet meer mogelijk zonder adequate controle. Op het moment dat wij een vraag krijgen uit Ghana die we kunnen honoreren, starten we weer.

Uitgaven Subtotaal Totaal   Inkomsten Subtotaal Totaal
Sponsoring studenten € 0,00     Restant 2019 € 655,90  
Schoolboeken € 0,00     Giften en donaties € 0,00  
Website € 95,68     Spaarrekening € 0,00  
Kosten ING € 0,00          
Naar 2021 € 560,22          
Totaal    € 655,90    Totaal    € 655,90

2019

De laatste studenten hebben hun studie afgerond. De rekening van de stichting is nu bijna leeg. Wanneer er een nieuwe hulpvraag uit Ghana komt, zullen wij weer op zoek gaan naar giften en donaties. Tot die tijd willen wij u hartelijk danken voor alle steun die wij de afgelopen 16 jaar van u hebben mogen ontvangen.

Uitgaven Subtotaal Totaal   Inkomsten Subtotaal Totaal
Sponsoring studenten € 1.450,25     Tekort uit 2018 € -1.633,91  
Schoolboeken € 556,77     Giften en donaties € 579,11  
Website € 95,68     Spaarrekening € 4.019,82  
Kosten ING € 206,42          
Naar 2020 € 655,90          
Totaal    € 2.965,02    Totaal    € 2.965,02

2018

Dit schooljaar zijn er geen nieuwe emergency teachers aangenomen, door het vervroegen van de examenresultaten kunnen al deze leraren gewoon gaan studeren. Hier geven zij voorkeur aan boven lesgeven.
Het beurzenprogramma is ook gestopt, de overheid heeft gegarandeerd dat middelbare scholen vanaf nu gratis zijn. Twee studenten worden geholpen met hun studiekosten aan de universiteit.
Er is een truck met goederen gestuurd.
Volgend jaar gaan twee vertegenwoordigers naar Nandom om te kijken of we doorgan met de steun of toch stoppen, aangezien hulp minder noodzakelijk lijkt.

Uitgaven Subtotaal Totaal   Inkomsten Subtotaal Totaal
Sponsoring studenten € 4.025,00     Restant 2017 € 4.338,56  
Certificaten voor laatste lichting emergency teachers € 500,00     Giften en donaties € 218,25  
Website € 95,68          
Evaluatie/afsluiting teacher- en scholarship program € 1.404,58          
Kosten ING € 165,76          
Naar 2019 € -1.633,91          
Totaal    € 6.191,02    Totaal    € 6.191,02

2017

Uitgaven Subtotaal Totaal   Inkomsten Subtotaal Totaal
Teacher program (10 docenten) € 1.173,98     Restant 2016 € 5.902,73  
Aanschaf en reparatie bus voor nandom € 2.915,05     Giften en donaties € 6.982,96  
Website € 95,68          
Vervoer bus met goederen € 4.201,00          
Kosten ING € 161,12          
Naar 2018 € 4.338,86          
Totaal    € 12.885,69    Totaal    € 12.885,69

2016

Uitgaven Subtotaal Totaal   Inkomsten Subtotaal Totaal
Scolarship program (30 leerlingen, 4 docenten, 1 student) € 1.880,00     Restant 2015 € 1.973,83  
Teacher program (10 docenten) € 4.625,00     Giften en donaties € 12.440,46  
Penpall program en website € 1.145,68          
Vervoer en verblijf leerlingen € 698,13          
Kosten ING € 162,75          
Naar 2017 € 5.902,73          
Totaal    € 14.414,29    Totaal    € 14.414,29

2015

Uitgaven Subtotaal Totaal   Inkomsten Subtotaal Totaal
Scolarship program (30 leerlingen, 4 docenten, 1 student) € 4.000,00     Restant 2014 € 5.008,24  
Teacher program (10 docenten) € 6.555,00     Giften en donaties € 7.794,46  
Kosten vervoer container met goederen € 6.268,95     Opbrengst activiteiten giro € 3.131,20  
Lening in Ghana aan Madam Esi, Mr. Paul en Mr. Kuumwille € 550,00     Opbrengst activiteiten contant € 4.298,00  
Kosten inkoop activiteiten en goederen container € 672,67          
Kosten ING/KvK/telefoon/vergunning € 211,45          
Naar 2016 € 1.973,83          
Totaal    € 20.231,90    Totaal    € 20.231,90

2014

Uitgaven Subtotaal Totaal   Inkomsten Subtotaal Totaal
Scolarship program (30 leerlingen en 4 docenten) € 5.285,04     Restant 2013 € 1.762,58  
Teacher program (11 docenten) € 8.430,00     Activiteiten/diensten € 11.414,00  
Kosten inkoop vervoer container met goederen € 4.975,00     Sponsoring € 1.721,61  
Lening in Ghana aan Madam Esi, Mr. Paul en Mr. Kuumwille € 1.776,98     Giften € 11.092,04  
Kosten ING/KvK/telefoon/vergunning € 514,97          
Naar 2015 € 5.008,24          
Totaal    € 25.990,23    Totaal    € 25.990,23

2013

Uitgaven Subtotaal Totaal   Inkomsten Subtotaal Totaal
Scolarship program (30 leerlingen en 5 docenten) € 4.940,00     Restant 2012 € 2.173,17  
Teacher program (15 docenten) € 9.990,47     Activiteiten/diensten € 8.241,58  
Kosten ING/KvK/telefoon/vergunning € 352,70     Sponsoring € 440,00  
Naar 2014 € 1.762,58     Giften/verkoop € 6.191,00  
Totaal    € 17.045,75    Totaal    € 17.045,75

2012

Uitgaven Subtotaal Totaal   Inkomsten Subtotaal Totaal
Scolarship program (30 leerlingen en 5 docenten) € 4.195,00     Restant 2011 € 1.340,21  
Teacher program (15 docenten) € 11.612,00     Activiteiten/diensten € 5.163,43  
Kosten ING/KvK/telefoon/vergunning € 526,32     Sponsoring € 2.529,69  
Naar 2013 € 2.173,17     Giften/verkoop € 9.473,16  
Totaal    € 18.506,49    Totaal    € 18.506,49

2011

Uitgaven Subtotaal Totaal   Inkomsten Subtotaal Totaal
Scolarship program (30 leerlingen en 5 docenten) € 4.121,50     Restant 2010 € -3.127,60  
Teacher program (16 docenten) € 11.865,00     Activiteiten/diensten € 11.306,60  
Schoolbusproject € 6.763,32     Sponsoring € 6.607,92  
Kosten ING/KvK € 227,39     Giften/verkoop € 9.530,50  
Naar 2012 € 1.340,21          
Totaal    € 24.317,42    Totaal    € 24.317,52

2010

Uitgaven Subtotaal Totaal   Inkomsten Subtotaal Totaal
Scolarship program (30 leerlingen en 5 docenten) € 4.220,00     Restant 2009 € 225,42  
Teacher program (18 docenten) € 11.535,00     Activiteiten/diensten € 17.533,44  
Schoolbusproject € 20.076,61     Sponsoring € 6.450,00  
Kosten ING/KvK € 223,07     Giften/verkoop € 8.698,22  
Naar 2011 € -3.127,60          
Totaal    € 32.927,08    Totaal    € 32.927,08

2009

Uitgaven Subtotaal Totaal   Inkomsten Subtotaal Totaal
Scolarship program (30 leerlingen en 5 docenten) € 4.200,00     Restant 2008 € 3.443,49  
Teacher program (24 docenten) € 14.670,00     Activiteiten/diensten € 16.030,99  
Aanschaf computers voor docenten € 5.419,33     Eigen bijdrage computers docenten € 4.296,33  
Schoolbusproject € 17.400,94     Sponsoring € 1.900,00  
Kosten ING/KvK € 227,84     Giften/verkoop € 17.872,72  
Naar 2009 € 225,42          
Totaal    € 45.543,53    Totaal    € 45.543,53

2008

Uitgaven Subtotaal Totaal   Inkomsten Subtotaal Totaal
Scolarship program (30 leerlingen en 5 docenten) € 4.100,00     Restant 2007 € 2.446,90  
Teacher program (23 docenten) € 14.200,00     Sponsoring & giften € 30.762,58  
Aanschaf computers voor docenten € 3.996,00     Eigen bijdrage computers docenten € 3.360,00  
Schoolbusproject € 20.451,07     Activiteiten (veiling, benefietconcert, feest) € 9.804,80  
Kosten ING/KvK € 183,72          
Naar 2009 € 3443,49          
Totaal    € 46.374,28    Totaal    € 46.374,28

2007

Uitgaven Subtotaal Totaal   Inkomsten Subtotaal Totaal
Scolarship program (25 leerlingen) € 2.030,00     Restant 2006 € 2.031,60  
Teacher program (21 docenten) € 13.200,00     Giften € 10.544,80  
Schoolbusproject € 6.507,00     Sponsoring € 11.950,00  
Kosten ING/KvK/Telefoon/Vergunning € 342,50          
Naar 2008 € 2.446,00          
Totaal    € 24.526,40    Totaal    € 24.526,40

2006

Uitgaven Subtotaal Totaal   Inkomsten Subtotaal Totaal
Scolarship program (25 leerlingen) € 1.784,00     Restant 2005 € 1.730,00  
Teacher program (15 docenten) € 9.570,00     Giften € 4.570,00  
Kosten ING en KvK € 146,60     Sponsoring € 7.750,00  
Computer science lab € 717,80     Subsidie € 200,00  
Naar 2007 € 2.031,60          
Totaal    € 14.250,00    Totaal    € 14.250,00

2005

Uitgaven Subtotaal Totaal   Inkomsten Subtotaal Totaal
Stoelen science lokaal € 250,00     Bonheuffer Enschede € 1.605,00  
Workshop science leraren € 600,00     Oma Hengelo € 1.000,00  
Kamer van Koophandel € 25,00          
             
Naar 2006 € 1.730,00          
Totaal    € 2.605,00    Totaal    € 2.605,00